+1 619 500 1440 [email protected]

Ansvarsfraskrivelse

Vilkår for at bruge denne hjemmeside

Adgang til og brug af denne internetside og/eller applikationer er underkastet vilkårene herunder, medmindre andet angivet i yderlige vilkår i de vedrørende applikationer eller betinget et andet sted på siden. Brug af denne side og relaterede applikationer medbringer en fuldstændig godkendelse af disse vilkår og yderlige vilkår betinget i applikationerne og andre dele af siden. Se også: Generelle vilkår for brug af data. Information om internetside eller med dennes relaterede virksomheder og produkterne og tjenesterne fra denne internetside, bliver udleveret under forbehold for nedenstående vilkår.

Denne side og informationen, navne, billeder, afbilleder, logos og ikoner angående eller vedrørende side eller dennes produkter og tjenester bliver udleveret ’som de er’ uden eneste forklaring eller bekræftelse og uden hvilken som helst garanti, om så eksplicit eller implicit, inklusiv, dog ikke begrænset til, implicitte garanti af handlingsvenlighed, egnet til et specielt formål eller ingen udøvende krængning.

Informationen som bliver tilbudt på denne side, er ikke skrevet for at tilfredsstille Deres personlige behov og De er den, som er forpligtiget til selv, at forvisse sig om at denne information er til Deres formål, før at De bruger den.

Hverken Happy to Serve eller en af dens kontraktpartier eller medarbejdere er ansvarlig for nogen som helst skade, inklusiv direkte, særlig gennem dommeren anvist, indirekte eller følgeskade, som strømmer fra eller i forbindelse med adgangen til eller brugen af denne side eller brugen af og udbredelse af informationen, som er tilstedeværende på denne side.

Denne side kan indeholde urigtigheder eller tastefejl, som efter de er opdaget af udbyderen vil blive rettet til udbyderens tilfredsstillelse. Informationen på denne side bliver ligeledes ofte tilpasset. Udbyderen bevarer sig til en hver tid retten til og uden (før)- bekendtgørelse at anbringe ændringer, forbedringer og/eller forandringer i informationen, disse vilkår, navne, billeder, afbilleder, logos og ikoner eller produkterne og tjenesterne, hvorefter der bliver henvist til på denne side. Taget i betragtning at Internet uafhængigt bliver opretholdt på tusinde sider over alt i verden, er det muligt at informationen, navne, billeder, afbilleder, logos og ikoner, hvortil denne side bevilger adgang stammer fra uden for denne sides grænser. På grund af dette udelukker udbyderen alle forpligtigelser eller ansvar med hensyn til informationerne som enten er opnået eller erhvervet, eller er tilgængelig indenfor, via eller udenfor denne side.

Handelsmærkerne, handelsnavnene, billederne, logoerne og afbillederne som gør flytte-firmaer.dk produkter og tjenester genkendelige, samt hjemmesidens lay-out, tekst og grafiske muligheder er udbyderens ejendom. Medmindre andet udtrykkeligt er bestemt, vil intet som er indeholdt heri, blive fortolket som værende en bevilling af en licens eller rettighed på grund af udbyderens ophavsret eller nogen som helst anden intellektuel ejendomsret.

Selvom flytte-firmaer.dk gør alt hvad der er rimeligt for at holde denne side fri for viruser, kan de ikke garantere herfor og ansvar for virusser er udelukket. De bliver derfor adviseret til at benytte alle på Internettet almindelig tilgængelige og mulige sikkerhedsforanstaltninger, før De henter information fra denne side.

Er du et flyttefirma?